کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

احضار شانزده فعال صنفی معلمان به اداره اطلاعات  رژیم در سنندج

طبق خبرهای دریافتی،، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، همزمان با روز معلم، هفده معلم و فعال صنفی معلمان در شهر سنندج به نهادهای امنیتی شهر سنندج احضار شدند.

این احضارها در حالی انجام گرفت که روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه سومین دورە انتخابات انجمن صنفی معلمان کوردستان (شاخە سنندج) برگزار گردید. اسامی معلمان احضار شده، عبارتند از: از جمله فاطمه زندکریمی، طوبی حسینی، رضا الیاسی، علی قریشی، بهاءالدین ملکی، کمال فکوریان، سلام شافعی، جبار پاکزاد، مصطفی سربازان، صالح صالح‌نیا  فرهاد موالی، رضا شریفه‌، پیمان نودینیان، مختار اسدی، جمال مرادی، فرزاد اسدپور و رضا سلیمی