کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار سه معلم خوزستانی  به دادگاه کیفری اهواز

دادگاه رژیم در اهواز پیروز نامی ،سیامک صادقی چهرازی و علی کروشاتی را برای روز یکشنبه  ۹ اردیبهشت ماه احضار کرد.

این فعالین صنفی معلمان از سال ۱۴۰۰ چندین نوبت با پرونده سازی های اطلاعات سپاه بازداشت شده و هر بار با پرونده جدید قضایی مواجه شده‌اند گفتنی است، به رغم دستور قضایی وسایل ارتباطی این سه فعال صنفی معلمان که در زمان بازداشت توقیف شده به آنان مسترد نشده است