کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار سه معلم خوزستانی  به دادگاه رژیم در اهواز

احضار سه معلم خوزستانی به دادگاه رژیم در اهواز 3

“پیروز نامی ،سیامک صادقی چهرازی و علی کروشاتی” از فعالین صنفی معلمان استان خوزستان   برای 26 فروردین ماه، به دادگاه رژیم در اهواز احضار شدند.

این فعالین صنفی معلمان از سال ۱۴۰۰ چندین نوبت با پرونده سازی های اطلاعات سپاه رژیم بازداشت شده و هر بار با پرونده جدید قضایی مواجه شده‌اند و به رغم دستور قضایی وسایل ارتباطی آن‌ها که در زمان بازداشت توقیف شده به آنان مسترد نشده است . “علی کروشات و پیروز نامی” پیشتر نیز در جریان تحصن سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه سال ۹۷، توسط نهادهای امنیتی استان خوزستان بازداشت شدند و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.