کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار سه فعال کارگری به دادگاه

“نصرالله امیرلو، محمد ایران‌نژاد و مرتضی صیدی” از فعالین کارگری توسط شعبه ۱۰۱ دادسرای رژیم د شهر قدس احضار شدند.

این ۳ فعال کارگری باید روز دوم آبان‌ماه در شعبه مذکور و جهت رسیدگی به پرونده حاضر شوند. این در حالی است که محمد ایران‌نژاد از بابت اتهام قبلی، هم اکنون در حال سپری کردن حکم چهار سال خود در زندان اوین میباشد.  این فعالین کارگری در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده بودند. محاکمه آنها از بابت اتهام “تشکیل اتحادیه کارگری با رویکرد مارکسیستی در جهت اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-