کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

احضار دو تن از شهروندان معترض انقلاب ژینا به دادگاه رژیم در میاندوآب

“فرنگیس درگاهی” ساکن‌میاندوآب و دخترش “سارا شاپوری”که در جریان اعتراضات مردمی۱۴۰۱ توسط اطلاعات رژیم بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار گرفتندجهت محاکمه به دادگاه احضار شدند.

“فرنگیس درگاهی” با اتهامات تبلیغ علیه نظام،  تشویق مردم به تجمع غیر قانونی علیه نظام و “سارا شاپوری” با اتهامات کشف حجاب، تبلیغ علیه نظام، تشویق مردم به تجمع غیر قانونی بر علیه نظام روبرو شدند.  دادگاه “فرنگیس درگاهی” و دخترش “سارا شاپوری”،  در هفتم بهمن ماه ۱۴۰۲ در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری میاندوآب برگزار خواهد شد.