کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار دوباره عفو‌شدگان خیزش سراسری ژینا

به گزارش منتشر شده در هفته‌های اخیر، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، به ویژه پلیس امنیت نیروی انتظامی، اقدام به احضار تلفنی شماری از شهروندان کرده است که در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی بازداشت‌ و پس از مدتی با ادعای  «عفو خامنه‌ایی» آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، پلیس امنیت از احضارشدگان خواسته‌ است تا نسبت به عدم شرکت در اولین سالگرد آغاز خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی در تجمعات اعتراضی احتمالی، تعهد بدهند. همچنین احضارشدگان گفته‌اند: «که پلیس، آنها را وادار به شرکت در «جلسات توجیهی» کرده است.» این اقدام پلیس در حالی است که اساسا نه پلیس و نه هیچ کدام از ضابطان قضایی اختیار و صلاحیت قانونی برای احضار خودسرانه شهروندان و اخذ تعهد و اجبار آنان به شرکت در «جلسه توجیهی» را ندارند‌. گفتنی است کمتر از دو ماه به سالگرد خیزش سراسری مردم ایران مانده است و نهادهای امنیتی از شروع دوباره اعتراضات در هراس هستند.