کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار دهها دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به کمیته انضباطی

پس از تجمع ۱۶ اسفند دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اعتراض به حملات شیمیایی به مدارس، برای حدود ۴۰ تن از دانشجویان این دانشگاه پیامک احضار به کمیته انضباطی ارسال شده است.

کمیته انضباطی این دانشگاه، زمان‌های کوتاه ۱۵ دقیقه‌ای را به صورت متوالی از صبح تا عصر به جلسات تفهیم تخلف احضارهای فله‌ای اختصاص داده است. این احضارهای فله‌ای در شرایطی رخ داده اند که تنها یک روز بعد از تجمع ۱۶ اسفند، خوابگاه دخترانهی تلاشِ این دانشگاه به دلیل مسمومیت تعدادی از ساکنان با گازهای سمی، تخلیه شد.