کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار دستکم 30 دانشجو به حراست دانشگاه بهشتی

طی روزهای اخیر،دستکم سی دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی به حراست کل این دانشگاه احضار شدند.

شورای صنفی دانشجویان کشور دلیل این احضارها را نزدیک شدن به سالگرد جان باختن مهسا امینی و بازگشایی دانشگاه‌ ها عنوان کرد.گفته می شود که از این دانشجویان تعهدی مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی در ترم جدید اخذ شده است.همچنین دانشجویانی که تعهد نامه را امضا نکردند،توسط این حراست تهدید به جلوگیری از فارغ‌ التحصیلی‌ شان شده اند.تا لحظه تنظیم این خبر از هویت این دانشجویان اطلاعی در دسترس نیست.