کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار حمیده زراعی به دادسرای کرج

حمیده زراعی،روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه بار دیگر طی ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب کرج به شعبه ۲۲ بازپرسی احضار شده است.

حمیده زراعی،فعال مدنی و از بازداشت‌شدگان مراسم چهلم حدیث نجفی(جانباختگان اعتراضات سراسری) است که پیشتر در رابطه با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اواسط بهمن ماه سال گذشته از زندان کچویی کرج آزاد شد.در احضاریه ابلاغ شده از خانم زراعی خواسته شده که ظرف مدت زمان پنج روز جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام تبلیغ علیه رژیم در شعبه مذکور حاضر شود.