کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار حسن عباسی به دادسرای بندرعباس

حسن عباسی، روزنامه نگار، روز دوشنبه 27 فروردین ماه، با دریافت ابلاغیه ای، دادگاه رژیم در بندرعباس احضار شد.

بر اساس این احضاریه، نامبرده باید ظرف مدت پنج روز جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود. گفتنی است، احضار این روزنامه نگار به دنبال اظهارنظر در خصوص انتخابات مجلس رژیم صورت گرفته است.