کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار حداقل ۲۰ تن از دانشجوی دانشگاه مدنی آذربایجان به کمیته انضباتی  

طی هفته‌ گذشته حداقل ۲۰ تن از دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان با اتهاماتی واهی و بی اساس به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شده اند. 

گفته می شود این دانشجویان به دلیل شکایت حراست دانشگاه با اتهاماتی چون “اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای کلیه‌ی امور و برنامه‌های دانشگاه”، “عدم رعایت شئون دانشجویی”، “توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد رژیم و “ایجاد و شرکت در اعتراضات سراسری” به کمیته انضباطی فراخوانده شدند.