کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

احتمال لغو شهروندی 2 میلیون نفر در هند

به گزارش منتشره، حدود 2 میلیون نفر از شهروندان ایالت آسام در هندوستان در خطر لغو تابعیت قرار گرفته اند.

مقامات کشور هند طرحی را برای شناسایی مهاجران که عمدتا بنگلادشی هستند را در ایالت آسام آغاز کرده است. براساس گزارش رسانه ها، دولت هند اعلام کرده تنها افرادی که بتوانند مدارکی را ارائه دهند که آنها و اجدادشان قبل از سال 1971 در هند مقیم بوده اند، شرایط احراز تابعیت هند را کسب می کنند. همچنین اشاره شده اکثر افرادی که در معرض لغو تابعیت هند در آسام  قرار دارند، از مسلمانان  هستند.