کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

احتمال دیپورت قریب الوقوع علیرضا جلیلیان در کمپ‌های ترکیه

8 2 9

علیرضا (علی‌فضا) جلیلیان پناهجوی کُرد ایرانی سومین سال حبس را  در کمپ‌های دیپورتی ترکیه سپری می‌کند.

این پناهجوی ایرانی پیشتر به دنبال پرونده‌سازی مقامات انتظامی و امنیتی،با اتهام دروغین “قتل رئیس پلیس” یکی از شهرهای غربی کشور متهم و با خطر اعدام مواجه شد.او که از سه سال پیش جهت دیپورت به ایران در کمپ‌های دیپورتی ترکیه نگهداری می‌شود،در پی پرونده‌سازی‌های مقامات انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی،بارها از سوی عناصر این حکومت تهدید به بازگرداندن به ایران و اعدام شده است.همچنین پس از رسانه‌ای شدن خبر بازداشت علیرضا جلیلیان و حمایت‌ رسانه‌های مختلف از وی،عوامل جمهوری اسلامی او را تهدید به قتل در کشور ترکیه کرده‌اند.او سال گذشته بلافاصله پس از آزادی از کمپ آیدین ترکیه از سوی عناصر جمهوری اسلامی جهت ربایش و بازگرداندن وی به ایران مورد حمله قرار گرفته بود.