کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

احتمال افزایش گرمای زمین

طبق گزارش “پیگیری اقدامات مربوط به اقلیم” جهان به سمت افزایش دمای ۲/۴ درجه پیش می‌رود.

این گزارش می‌گوید که با وجود وعده هایی که در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در گلاسکو، موسوم به نشست کاپ ۲۶، داده شده، جهان با اهداف مربوط به محدودسازی افزایش گرمای زمین، فاصله زیادی دارد. این تحقیق محاسبه کرده که دنیا به سمت دو چهار دهم درجه درجه سانتیگراد افزایش دما پیش می رود که بسیار فراتر از یک و نیم درجه ای است که کشورها به آن متعهد شده اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تلاش اردوغان جهت گنجاندن حق حجاب در قانون اساسی

komalah

تظاهرات گسترده اتحادیه های کارگری بریتانیا

komalah

سرکوب و بازداشت دختران دانشجوی معترض دانشگاه البیرونی

komalah

وقوع انفجار مرگبار در کابل

komalah