کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرا حکم اعدام دستکم دو زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان

حکم دستکم دو زندانی بلوچ روز پنجشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۲، با اتهام مرتبط به مواد مخدر که پیش‌تر به اعدام محکوم شده‌اند در زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد.

طبق گزارشات منتشر شده، هویت این دو زندانی بلوچ، ” ناصر ازبگزهی رخشانی”۲۲ ساله متاهل اهل و ساکن زاهدان و “ناصر عالیزهی”۲۷ ساله، ، متاهل و دارای دو فرزند اهل و ساکن زاهدان احراز شده است.گفتنی است،”ناصر ازبگزهی( رخشانی)” در سال ۱۴۰۰، با اتهام مرتبط به مواد مخدر در زاهدان بازداشت و در دادگاه انقلاب رژیم به اعدام محکوم شده بود و “ناصر عالیزهی” نیز در ۲۸ آبانماه ۱۴۰۰، با اتهام مرتبط به مواد مخدر در زاهدان بازداشت و در دادگاه انقلاب رژیم به اعدام محکوم شد که وی این اتهام را در دادگاه رد کرده بود.