کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای چهار حکم اعدام در زندانهای رژیم

طی روزهای اخیر دستکم 4 زندانی در زندانهای تربت جام، زاهدان و مشهد به اتهاماتی از جمله مواد مخدر و قتل، به دارآویخته شدند.

سحرگاه روز دوشنبه ٢٣ آبان ماه، حکم دو زندانی به نامهای “محمدنبی سلیمانی (ریگی)”، ٣١ ساله و “عبدالله صوفی” (گلمیر ریگی)، اهل شهرستان صالح آباد از توابع استان خراسان رضوی”  که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان تربت جام به اجرا در آمد. سحرگاه روز  سه شنبه ۲۴ آبان ماه، نیز حکم یک زندانی  به نام “اسماعیل فقیردادزهی” معروف به (مهر الله شیبک) ۲۷ ساله و ساکن منطقه کریم آباد زاهدان”که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان به اجرا درآمد. همچنین  روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه، حکم یک زندانی به نام “امین آبیل” اهل زابل و ساکن مشهدکه پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان وکیل آباد مشهد به اجرا درآمد.گفتنی  است تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه‌ های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.