کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اجرای قانون دستمزد برابر برای زنان و مردان در امارات متحده عربی

خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز دوشنبه 7 مهر ماه گزارش داد این کشور برابری دستمزد زنان و مردان شاغل در بخش خصوصی را از روز جمعه هفته جاری به اجرا می‌گذارد.

بر اساس اولین بند این قانون که از سوی رئیس امارات، صادر شده، درصورتی‌که مردان و زنان یک سمت را داشته باشند یا کاری مشابه با یکدیگر را انجام دهند باید حقوق مساوی دریافت کنند. گفته می شود این اقدام در راستای تلاش‌های دولت امارات و شورای برابری جنسیتی این کشور در جهت افزایش تنوع و ایجاد برابری در محیط کار در سال‌های اخیر صورت گرفته است. به گفته وزارت منابع انسانی امارات، اجرای این قانون به تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور در ایجاد برابری جنسیتی منجر خواهد شد.