کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای سه حکم اعدام در زندانهای رژیم

سحرگاه روز چهارشنبه 21 تیر ماه، حکم سه زندانی که پیشتر از بابت اتهامات “قتل” و “تجاوز” به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های ماکو، کرج و تهران به اجرا در آمد.

برپایه گزارش دریافتی یک زندانی به نام “حامد حسین پور” اهل شهرستان شوط که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان ماکو به دارآویخته شد. درکرج نیز یک زندانی که پیشتر به  اتهامات قتل و تجاوز بازداشت شده بود در همین روز اعدام شد. همچنین حکم اعدام یک زندانی ساکن تهران که شش سال پیش به اتهام قتل بازداشت بود نیز در روز چهارشنبه به اجرا در آمد.