کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای دو حکم اعدام دیگر توسط دستگاه قضایی رژیم

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که روز چهارشنبه ۱۶ آذرماه، حکم اعدام دو متهم به ”قتل عمد” در زندان رجایی‌شهر کرج به اجرا درآمده است.

این گزارش، هویت یکی از اعدام‌شدگان را “براتعلی شیخعلی‌زاده” اعلام کرده است اما تا لحظه تنظیم این خبر هویت فرد دیگر اعلام نشده است. گفتنی است که خبر اعدام شدن این دونفر تا بحال در هیچ یک از رسانه های رژیم منتشر نشده است.