کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای دو حکم اعدام در میناب و اصفهان

بامداد روز پنجشنبه 3 بهمن ماه دو زندانی در محوطه زندانهای میناب و اصفهان به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.

برپایه گزارش منتشره، یک زندانی که پیشتر به اتهامات مرتبط با “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بود، در زندان میناب دراستان هرمزگان و بدون اطلاع به خانواده وی اعدام شد. همچنین در همین روز حکم یک زندانی دیگر در زندان اصفهان که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در سال 87 بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، به اجرا در آمد.