کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم یک سال حبس مریم سادات یحیوی

روز یکشنبه سیزدهم اسفند ماه، “مریم سادات یحیوی”، پس از احضار و مراجعه به دادسرای اوین، بازداشت و به بند زنان این زندان منتقل شده است.

وی پیشتر توسط دادگاه رژیم در تهران با اتهاماتی از جمله “تبلیغ علیه حکومت” به ۹ سال زندان محکوم شده بود. این حکم صادرشده علیه مریم سادات یحیوی، در نهایت در دادگاه تجدیدنظر، به یک سال زندان تعزیری کاهش پیدا کرد. گفتنی است، نامبرده در حال حاضر از بیماری سرطان رنج می‌برد و با وجود شرایط وخیم جسمانی، به زندان منتقل شده است.