کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری

روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه، “خسرو علیکردی”، وکیل دادگستری جهت تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

“خسرو علیکردی”، پیشتر توسط دادگاه رژیم در مشهد به یک سال حبس، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت و دو سال منع حضور در فضای مجازی محکوم شده بود. همچنین نامبرده در خصوص بخش دیگری از پرونده خود نیز توسط دادگاه رژیم، از بابت اتهامات “نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و عدم حفظ اسرار” مجموعا به پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده بود.