کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم حبس چهار زندانی انقلاب ژینا در پیرانشهر

روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه چهار شهروند اهل روستای “پسوه” پیرانشهر که در جریان انقلاب ژینا محکوم شده بودند جهت اجرای حکم حبس بازداشت شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،آرام خالدی‌نسب به اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون رژیم به ٢ سال و هشت ماه حبس،اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور به سه سال و هفت ماه حبس و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های اپوزیسیون رژیم به هشت ماه حبس” محکوم گردید.همچنین احسان گلابی و محمد (دیاکو) ابراهیمی به اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون رژیم به پنج سال حبس،اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور به پنج سال حبس،تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های اپوزیسیون رژیم به یکسال حبس و تصویربرداری از اماکن دولتی به ٣ سال حبس” محکوم شده‌اند.هیوا محمودی نیز به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور” به دو سال حبس محکوم شده است.لازم به ذکر است که این چهار شهروند اواسط مهرماه سال ۱۴۰۲ در ارتباط با انقلاب ژینا توسط نهادهای امنیتی رژیم بازداشت شده بودند.