کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم حبس سیامک ابراهیمی و شاهرخ احمدی

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، “سیامک ابراهیمی” و “شاهرخ احمدی”، کنشگران مدنی ساکن تهران اعلام کردند که برای اجرای احکام ناعادلانه حبس راهی زندان اوین می‌شوند.

گفتنی است، آنها پیشتر از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به ۹ سال زندان محکوم شده‌ بودند. “شاهرخ احمدی” به اتهام “اجتماع و تبانی به‌ قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به چهار سال زندان محکوم شده‌ است. همچنین “سیامک ابراهیمی” به اتهام‌های “اجتماع و تبانی به‌ قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شده است.