کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم حبس دو شهروند ساکن تهران

روز چهارشنبه 18 بهمن ماه، “سیامک ابراهیمی و شاهرخ احمدی”، شهروندان ساکن جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند.

به گفته نهادهای حقوق بشری، مرداد ماه سال جاری، ” سیامک ابراهیمی” توسط دادگاه رژیم در تهران بابت اتهام “اجتماع و تبانی به‌ قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به تحمل پنج سال حبس و در خصوص اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به هشت ماه حبس دیگر محکوم شد. همچنین “شاهرخ احمدی” توسط همان دادگاه به اتهام “اجتماع و تبانی به‌ قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به چهار سال زندان محکوم شد. لازم به یادآوری است، این دو شهروند در تاریخ هجدهم بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در نهایت با تودیع وثیقه هفتصد میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بودند.