کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام 6 زندانی در زندان شیراز و اردبیل

احکام 6 زندانی، از جمله یک تبعه افغانستان، که به اتهامات “مواد مخدر” و یا “قتل عمد” به اعدام و قصاص نفس محکوم شده بودند، صبح روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه  در زندان های شیراز و اردبیل اعدام شدند.

هویت سه تن از این زندانیان اعدام شده در زندان شیراز مجتبی جوینده (حدودا ۴۰ ساله)، مصطفی آقایی (۳۵ ساله) و نادر قربانی (۲۸ ساله) احراز شده است. هویت چهارمین زندانی که تبعه افغانستان بود تا لحظه تنظیم این گزارش مشخص نشده است. در خبری دیگر احکام دو زندانی در زندان اردبیل به نامهای فردین موسی زاده و مهدی خادم که پیشتر به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند به اجرا درآمد.