کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام  4 زندانی در شهرهای مختلف

حکم 4 زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، روز جمعه  28 اردیبهشت ماه، در زندان های شیراز ، قزوین، و تبریز به اجرا درآمد.

دو تن از این زندانیان در قزوین سالها پیش بابت اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس از سوی دستگاه قضایی رژیم به اعدام محکوم شده بود. در خبری دیگر ، دو زندانی دیگر به نامهای رضا قبادی و ناصر در زندان‌های تبریز و شیراز نیز اعدام شدند. گفتنی است، از سوی دیگر سه زندانی محکوم به اعدام در مسجد سلیمان، زاهدان و کرج، در پی کسب رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند.