کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام 4 زندانی در زندان تبریز

حکم چهار زندانی که پیشتر در پرونده هایی جداگانه از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه، در زندان تبریز اجرا شد.

هویت آنها “مهدی حبیبی، ۴۰ ساله و اهل عجب شیر، سعید رنجدوست، ۵۳ ساله، محمد رسول خوشکار و صابر امین آبادی” عنوان شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.