کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام ۴ زندانی در زندان اراک

بنابر اخبار منتشر شده، سحرگاه روز یکشنبه ۷ فروردین ماه، حکم ۴ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان اراک اجرا شد.

هویت این زندانیان فیض الله نوراللهی اهل کرمانشاه، احمد نوری اهل کرج، حمید گودرزیان و محمد نجاری اهل اراک احراز شده است. این چهار زندانی پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. قابل ذکر است، با گذشت چهار روز از اجرای حکم این چهار زندانی خبر اعدام آنها توسط منابع داخلی و یا منابع حکومتی اعلان نشده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah