کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام یک شهروند در ارومیه

روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان ارومیه اجرا شد.

هویت این زندانی اعدام شده، “مهدی آذریون”، شهروند اهل ارومیه می باشد. او روز سه شنبه دهم بهمن ماه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل شده بود. تا لحظه تنظیم این خبر، اعدام این زندانی توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.