کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در کاشان

بنا به گزارش منتشره، سحرگاه روز یکشنبه 30 تیرماه، حکم یک زندانی که به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان کاشان اجرا شد.

به ادعای مقامات رژیم در کاشان این زندانی در آبان ماه سال 97 به اتهام “قتل” بازداشت و توسط دادگاه به اعدام محکوم شد. گفته می شود این زندانی چند روز پیش جهت اجرای خکم به یکی از سلول های انفرادی رندان منتقل و در نهایت سحرگاه روز یکشنبه در محوطه زندان حکم وی اجرا شده است.  بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند.