کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان میناب

سحرگاه روز شنبه 1 مهرماه،حکم اعدام یک زندانی در زندان میناب به اجرا در آمد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بدون اشاره به هویت این زندانی گفت:پیشتر دادگاه رژیم در میناب این زندانی را از بابت اتهام “افساد فی الارض” از طریق حمل مواد مخدر و حمله  مسلحانه که مخدر منجر به جانباختن مامور نیروی انتظامی شده بود،به اعدام محکوم شد.این درحالی است که اخیرا حکم اعدام این زندانی در دیوان عالی کشور نقض شده بود.تا لحظه تنظیم این خبر،هویت این زندانی اعدام شده احراز نشده است.