کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان تهران

حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل توسط دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شده بود،روز چهارشنبه 29 فروردین ماه به اجرا درآمد.

این زندانی که از سال 99 به اتهام قتل در بازداشت به سر میبرد،پیشتر نیز توسط دادگاه رژیم به 1 سال حبس تعزیری،74 ضربه شلاق و سه بار اعدام محکوم شده بود و این حکم در دیوان عالی رژیم عینا تایید شده بود.گفتنی است که اعدام این زندانی تاکنون از سوی رسانه های داخلی ایران اعلام نشده است.