کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

سحرگاه روز پنجشنبه 5 مردادماه،حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان زاهدان که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود،توسط مقامات قضایی این زندان به اجرا درآمد.

هویت این زندانی بلوچ “مسعود شه بخش (نوتیزهی)” اهل منطقه چشمه زیارت زاهدان عنوان شده است.گفتنی است نامبرده را روز سوم مرداد برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان زاهدان منتقل کرده بودند.این درحالی است که از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون دستکم ۶۱ زندانی بلوچ از جمله چهار زن در ۱۴ زندان کشور اعدام شده اند.