کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام یازده زندانی در زندانهای رژیم

طی روزهای اخیر، حکم اعدام دستکم ۱1 زندانی در زندانهای رجایی شهر، زاهدان و مشهد اجرا شده است.

سحرگاه چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱، دستکم هشت زندانی در زندان رجایی شهر اعدام شدند. هویت چهار تن از این افراد “عباس بی طرفان، علی نصرتی و غلامحسین زینالی و رامین عرب” عنوان شده است. در همین روز حکم اعدام یک زندانی دیگر با نام اختصاری (ر-ع) که پیشتر از بابت اتهام محاربه در مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود، در زندان رجائی شهر به اجرا در آمد است.  در تاریخ 31 اردیبهشت ماه نیز یک زندانی به نام “عبدالله براهویی” که بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی زاهدان خبر داد. همچنین  روز یکشنبه ۱ خردادماه حکم اعدام یک زندانی ۲۹ ساله  به نام (الیاس ق) که از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان مشهد اجرا شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah