کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام چهار زندانی دیگر

حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های یاسوج، عادل آباد شیراز و رجایی شهر کرج به اجرا در آمد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه روز یکشنبه بیست و یکم خرداد ماه حکم دو زندانی که پیشتر در پرونده های جداگانه از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد. هویت این دو زندانی “علیرضا شاهچراغی و طاهر نوری، ۳۸ ساله و اهل جهرم” عنوان شده است. همچنین سحرگاه امروز چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ماه، یک زندانی با هویت “میلاد قبادی” که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان یاسوج اعدام شد.  سحرگاه سه شنبه بیست و سوم خرداد ماه نیز یک زندانی بابت اتهام قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.