کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام چهار زندانی دیگر در زندانهای رژیم

حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه روز سه شنبه 20 تیر ماه در زندان های زاهدان، دیزل آباد کرمانشاه و دستگرد اصفهان به اجرا در آمد.

در این روز حکم اعدام روز موسی شه بخش، ۲۳ ساله، اهل و ساکن روستای حاجی آباد از توابع شهرستان زاهدان، که از سال 97 به اتهام مرتبط با مواد مخدر در بازداشت به سر می برد به اجرا در آمد. بختیار چراغی اهل جوانرود نیز در همین روز به اتهام قتل در زندان دیزل آباد کرمانشاه به دار آویخته شد. همچنین دو زندانی دیگر در زندان دستگرد اصفهان به نامهای منیره سیادت ۳۲ ساله و فرضیه شکرالهی که پیشتر به اتهام قتل بازداشت شده بودند، اعدام شدند.