کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام چهار زندانی دیگر در زابل و زاهدان

سحرگاه روز سه شنبه دهم مردادماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های زاهدان و زابل به اجرا در آمد.

هویت دو تن از  زندانیان اعدام شده در زاهدان “حسین گمشادزهی، هفتاد و دو ساله، یوسف کلبالی، سی ساله، اهل شهرستان زهک” احراز شده است. تاکنون از هویت زندانی  سوم اطلاعی در دست نیست. از سوی دیگر،در همین روز حکم اعدام یک زندانی به نام “مسعود اسحاق زهی”، سی ساله  و تبعه کشور افغانستان” که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان زابل به اجرا درآمد. گفتنی است این زندانی روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان زابل به یکی از سلول های انفرادی این زندان منتقل شده بود.