کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام چهار زندانی در زندان بندرعباس

اجرای حکم اعدام چهار زندانی در زندان بندرعباس1

سحرگاه روز دوشنبه پانزدهم اسفندماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان بندرعباس به اجرا درآمد.

هویت این زندانیان، “امین جاوشیری اهل اسپکه از توابع شهرستان لاشار واقع در سیستان و بلوچستان، محمد جاوشیری سی ساله اهل ایرانشهر، بهرام بهزادی اهل رمشک و حمید شاهوزهی اهل زاهدان” گزارش شده است. گفتنی است این زندانیان در سال 97  از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس توسط دادگاه  رژیم در بندرعباس به اعدام محکوم شده بودند.