کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام چهار زندانی در زندانهای رژیم

سحرگاه روز سه شنبه 18 و چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های کهنوج، سمنان و ارومیه اجرا شد.

هویت این زندانیان عبدالله ازبکزهی (رخشانی)، حدود ۳۶ ساله، خلیل‌ الله براهویی (احمدزهی) ۳۷ ساله و خان‌ محمد اسحاق‌ زهی، تبعه کشور افغانستان، حدود ۴۰ ساله و حسن محرر گزارش شده است. گفته می شود اجرای حکم اعدام این زندانیان بدون ملاقات آخر با خانواده های آنها صورت گرفته است. تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.