کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام پنج زندانی در زندان های شیراز و اصفهان

سحرگاه روز چهارشنبه شانزدهم فروردین ماه، حکم سه زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان عادل آباد شیراز به اجرا در آمد. همچنین اواخر اسفندماه سال گذشته، حکم یک زندانی مرد و یک زندانی زن که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان دستگرد اصفهان به مرحله اجرا در آمد.

هویت زندانیان اعدام شده در زندان عادل آباد “یوسف جمعه حسینی تبعه افغانستان، کاظم رسولی و همچنین علی‌ حسین صادق‌ زاده” عنوان شده است.  “یوسف جمعه حسینی از دو سال پیش، کاظم رسولی و علی‌ حسین صادق‌ زاده نیز هر یک از حدود سه سال پیش از بابت اتهامات مربوط با مواد مخدر بازداشت و سپس توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شدند. “ افزون بر این، صبح روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه ۱۴۰۱، یک زندانی مرد به نام حسن بهمنی  و یک زندانی زن به نام مریم نجار در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.