کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام هفت زندانی در زندان های مشهد و زنجان

روز دوشنبه 27 فروردین ماه،حکم هفت زندانی که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند،در زندان های وکیل آباد مشهد و زندان زنجان به اجرا درآمد.

چهار نفر از این زندانیان اهل مشهد و یک نفر دیگر نیز تبعه کشور افغانستان بوده است.این زندانیان روز شنبه 25 فروردین ماه جهت اجرای حکم از بند عمومی زندان وکیل آباد مشهد به سلول های انفرادی این زندان منتقل شده بودند.گفته میشود که حکم دو زندانی دیگر با هویت “اسماعیل حسنیانی ۲۹ ساله و همسرش مرجان حاجی‌ زاده 19 ساله” که پیشتر در یک پرونده مشترک از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند،در زندان زنجان به اجرا در آمد.این زوج حدود سه سال پیش از بابت اتهام حمل مواد مخدر در زنجان بازداشت و توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.