کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان مشهد

بنا به گزارش منتشره، سحرگاه روز چهارشنبه 9 مردادماه، حکم اعدام ۳زندانی به اتهام “قتل” در زندان مشهد اجرا شد.

بر پایه این گزارش، این زندانیان در سال های ۸۶، ۸۹ و ۹۵ به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه رژیم در مشهد به اعدام محکوم شده بودند. به اعتراف مقامات قضایی رژیم در مشهد یکی از این زندانیان از 12 سال پیش به اتهام قتل در زندان مشهد محبوس می باشد. گفته می شود این 3 زندانی از چند روز پیش جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شده بودند. لازم به ذکر است که اعدام این 3 زندانی تاکنون از سوی رسانه‌های رسمی داخل ایران اعلام نشده است.