کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان سبزوار

طی روز های اخیر،حکم سه زندانی  که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند،در زندان سبزوار به اجرا درآمد.

هویت این زندانیان اعدام شده “امیر احمدزاده، مهدی کیوانلو و هاشم زورآبادی” احراز شده است.مهدی کیوانلو پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و امیر احمدزاده و هاشم زورآبادی از بابت اتهام قتل توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار،نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،در سال ۲۰۲۳ دستکم 746 شهروند اعدام شده اند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن،بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.