کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان زاهدان

صبح روز شنبه ۲۴ اردیبهشت، حکم اعدام سه زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان زاهدان اجرا شد.

هویت این  زندانیان “اسماعیل جهان تیغ” ۲۵ ساله و ساکن زاهدان، “منصور براهویی”  ۳۲ ساله و ساکن روستای “ده ناصر” واقع در شهرستان زهک و “فرشاد گمشادزهی” ساکن زاهدان عنوان شده است. این سه زندانی روز چهارشنبه‌ هفته گذشته همراه با 4 زندانی دیگر به نامهای “سخی ریگی۳۰ ساله، فرامرز شه بخش ۲۰ ساله ، بلال آذرنوش و اسماعیل”  به قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام انتقال داده شده بوداند. لازم به ذکر است که اعدام این زندانیان تا این لحظه توسط رسانه های حکومتی اعلام نشده است.