کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام زوج زندانی در یاسوج

روز سه شنبه ٢ آذرماه، حکم زوج زندانی که پیشتر از بابت اتهام دو فقره قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان یاسوج اجرا شد.

به گفته مقامات قضایی رژیم، این زوج در تاریخ ۲۷ آذر ١٣٩٧، از بابت اتهام دو فقره قتل بازداشت شده و پس از آن توسط دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند که این احکام در مدتی کوتاه در دیوان عالی رژیم تایید شد. گفتنی است، رژیم جمهوری اسلامی جزو حکومت های است که در آن آمار سالانه اعدام  درصدر دیگر کشورها قرار  دارد.