کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دو شهروند

چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ خورشیدی حکم اعدام دو شهروند با هویت “عباس دادور” و “فخرالدین منگور نژاد” اهل مهاباد توسط رژیم ایران اجرا شد.

لازم به ذکر است، این شهروندان پیشتر به اتهام قتل عمد دو برادر با انگیزه های مالی توسط دادگاه رژیم در مهاباد به اعدام محکوم شده بودند که این حکم در زندان همین شهر به اجرا در آمد. باید اشاره کرد، که اجرای این حکم در بایکوت رسانه های داخلی صورت گرفته است.