کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی همزمان با انتقال یک زندانی دیگر به سلول انفرادی

هویت زندانیان، اعدام شده “بیدالله گرگیج، ۴۳ ساله، اهل روستای منزل آب و ساکن زاهدان و همچنین محمد ارباب، ۳۰ ساله و تبعه کشور افغانستان” عنوان شده است. گفته می شود، “اجرای حکم اعدام آنان بدون اطلاع خانواده و انجام ملاقات آخر صورت گرفته است”. در همین روز یک زندانی در زندان زابل به نام “اسدالله امینی، ۳۲ ساله و اهل شهر نیمروز افغانستان”،که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به یکی از سلول های انفرادی این زندان منتقل ش