کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در کرمان و مشهد

سحرگاه روز یکشنبه 7 آذر ماه، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندانهای کرمان و مشهد به اجرا درآمد.

یک زندانی به نام “حیدر قلجایی” اهل شهرستان زاهدان از سال 97 بابت اتهامات مرتبط با موادمخدر در زندان به سر می برد در زندان مرکزی کرمان اعدام شد. همچنین در همین روز یک زندانی دیگر به نام “ابراهیم نارویی” اهل شهرستان زاهدان به پیشتر به اتهامات مشابهی بازداشت بود در زندان مرکزی مشهد به دارآویخته شد.  اجرای حکم این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.