کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان کرمان

سحرگاه روز پنجشنبه ۴ آذر ماه، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان کرمان به اجرا درآمد.

هویت این زندانیان که روز چهارشنبه ۳ آذر ماه به قرنطینه زندان مرکزی کرمان منتقل شده بودند، “عبدالستار شه بخش” و “خان محمد رحمت زهی”، هر دو اهل سرجنگل از توابع شهرستان زاهدان عنوان شده است. این دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، سه سال گذشته را در این زندان بسر برده‌اند. اجرای حکم این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.